Photos: Strongman, Okyeame Kwame, Guru & More Excite Fans At Flowking Stone’s “Oseikrom Shutdown” Concert

Photos: Strongman, Okyeame Kwame, Guru & More Excite Fans At Flowking Stone’s “Oseikrom Shutdown” Concert On…