[Lyrics] Kofi Kinaata – MalaFaka

Spread the love

INTRO

Hater

Wɔgyina gyina ha nso yɛnhu obiara, hater

Yoo, y’ate

Twa kɔ to do

Informant

ɔnenam ha nso yɛnhu, ɔde pɛ informat

 

VERSE 1

Dabiara oye

Hustle ah hustle man no wan talk am

Backbiting, backstabbing, but still ah no puncture

Sɛ ɛhu obi refrɛ ne Nyame no na obi reda

Ɔyɛ a bisa no dɛ kɛsi henfa

Nyame na mesuro’n na nyɛ nnipa

Original Taadi boy Kofi reba

Dabiara me hustle nka manma ma obi da ehu?

Mɛ push, ɔre-mooove, ɔre-cruise

Nka free no nso manma ma mentsew bi ehu?

Eyi me dwen ho a mentse ase mpo

But nokware ne dɛ nyɛ awo nye Nyame

Nnipa wapotɔw ma w’afe ɛse ma ɔnfa ngum

Na ɛyɛ bɛlɛ a? Dɛntra?

 

CHORUS

Five fingers up, one over four to informant; MalaFaka

Five fingers up, one over four in your face; MalaFaka

Five fingers up, one over four, hater; MalaFaka

We say big ups to Rashida; MalaFaka (2X)

 

VERSE 2

Hwɛ, asɛm bi wɔ hɔ aahh

Mɛntwɛm mfa nhyɛ wo mu o ɛyɛ a ka

Biibi ha wo aahh ntɛntɛm na ayɛ no plain o be bold

No nonsense, yɛ ma onsi wɔ ha; ɛyɛ a ka

No nonsense, tɛntɛm na ayɛ ne plain o be bold ah

Bisa wɔn in the school na where dem dey?

In the café na where dem dey? (sia)

On the street na where dem dey?

Snow no mu na where dem dey?

Ma wɔn down

Obi nyɛ ne biibi kwa oh

Hwɛ ade ma wɔntse ase

Obi nyɛ na de kwa o

 

CHORUS

Five fingers up, one over four to informant

Five fingers up, one over four in your face

Five fingers up, one over four, hater

We say big ups to Rashida eh

We say big ups to Rashida

 

VERSE 3

Yeah!

Amba ambɔto shame no

Buh ɛbɔto glory no

Enyim name no o, ennyim story no

Ball no, ma me tacki me passi

Troki no, ma me pushi me bɔɔ fam, sɔre no, Efiekuma boy no

Kofi Kinaata ne story no

Sa ɛreka a, hyɛ ase fi Melody,

Still Vybez, Willis bra besi Elorm Beat

Ɛhyɛ ase dɛm a ebi you and your God only

W’abom nka obi se blood money, jealousy

Woara bɛtɔ w’amonan

Ewiase aboa bi bɛka wo a wo ntoma’m

Wɔ claim Holy

Buh Nyankopɔn ne dɔ no ɔyɛ Supreme

Ɔhwɛ ma ɔhyɛ w’akoma’m

Ah!

Wɔ ku nyɛn daa nso yɛn wu da

Nyɛ yɛn a, yɛ som the Lion of Judah

Efie nnipa ɔrekaw na naa so re huta

Nka mere tɔn Voltic yi me nom bula

Aboa, bi nkye wo nwe

Move!

MalaFaka

 

CHORUS

Five fingers up, one over four to informant; MalaFaka

Five fingers up, one over four in your face; MalaFaka

Five fingers up, one over four, hater; MalaFaka

We say big ups to Rashida; MalaFaka (2X)

 

OUTRO

ɔnenam ha nso yɛ nhu obiaa

ɔgyina-gyina ha nso yɛ mbu wɔn mpo against a

ɔnenam ha nso yɛnhu obiaa hater a

ɔgyina-gyina ha nso yɛ nhu wɔn mpo against a

Team Move!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.